ZAKRES USŁUG

Zajmuję się wszelkimi problemami prawnymi, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorcy:

Stała obsługa podmiotów gospodarczych

Bieżąca pomoc prawna prowadzonej działalności gospodarczej.

Nawiązanie ze mną współpracy gwarantuje stabilne, bezpieczne i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Umowy (sporządzanie i opiniowanie)

Błędnie skonstruowana umowa może rodzić poważne konsekwencje prawne, a także finansowe, dlatego istotne jest aby była sporządzona przez adwokata.

Dostępne w Internecie szablony, nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb stron umowy.

Reprezentacja przed sądami i organami

W wypadku otrzymania wyroku, nakazu zapłaty, pozwu, czy decyzji administracyjnej należy reagować jak najszybciej, gdyż z chwilą otrzymania pisma, zaczynają biec nieprzekraczalne terminy.

Windykacja należności (ściganie długów)

Pomagam klientom w procesie dochodzenia wierzytelności, począwszy od wezwania do zapłaty,  przez  postępowanie sądowe, aż do postępowania egzekucyjnego włącznie.

Dochodzenie odszkodowań

Firma ubezpieczeniowa lub sprawca szkody odmawia zapłaty, bądź zaniża odszkodowanie?

Moją rolą jest pomoc poszkodowanym w nierównej walce z ubezpieczycielami i uzyskanie od nich odszkodowań i zadośćuczynień w odpowiedniej wysokości.

Dobór formy i założenie działalności gospodarczej

Jaką formę działalności wybrać? Czy lepiej założyć jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę prawa handlowego?

Pomagam klientom odpowiedzieć na te pytania.

Prawo cywilne

Od wielu lat świadczę pomoc prawną również dla klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Prowadzę w szczególności sprawy spadkowe, m.in. o: zachowek, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

Doradzam przedsiębiorcom przy ustanowieniu zarządu sukcesyjnego.

Rozwody, alimenty i podział majątku

Pomagam klientom w najkorzystniejszy sposób przeprowadzić postępowanie rozwodowe i dokonać podziału majątku wspólnego małżonków.

Prowadzę klientom również sprawy o zasądzenie, podwyższenie i obniżenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

ZAKRES USŁUG - Adwokat Piotr Rymdejko / Łódź / Usługi Prawne