Umowy (sporządzanie i opiniowanie umów)

Dlaczego warto zlecić sporządzenie umowy adwokatowi?

Błędnie skonstruowana umowa może rodzić poważne konsekwencje prawne, jak i finansowe, dlatego istotne jest aby była sporządzona przez adwokata.

Dostępne w Internecie szablony, nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb stron umowy.

Błędnie skonstruowana umowa może rodzić poważne konsekwencje prawne oraz finansowe.

Sporządzona przeze mnie umowa, dostosowana do potrzeb klienta, minimalizuje ryzyko powstania nieprzewidzianych, negatywnych skutków.

Przygotowując lub opiniując umowy proponuję własne rozwiązania oraz informuję klienta o ewentualnym ryzyku i prognozowanych korzyściach związanych z zastosowaniem w umowie określonych konstrukcji prawnych.

Skutki prawne umowy mogą zależeć od każdego  zawartego w niej słowa.

Przy zawieraniu umów w szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • formę umowy – jej niedochowanie może powodować nawet nieważność umowy;
  • przedmiot umowy – powinien być jak najprecyzyjniej sformułowany;
  • obowiązki stron – wiążą kontrahentów już z chwilą podpisania umowy;
  • zabezpieczenia wykonania umowy – między innymi: kary umowne przewidziane na wypadek niewykonania określonych obowiązków, przekroczenia terminów, czy też wadliwego wykonania umowy;
  • wypowiedzenie umowy – możliwość, warunki i skutki wypowiedzenia zawartej umowy.
UMOWY - Adwokat Piotr Rymdejko / Łódź / Profesjonalne usługi prawne