Stała obsługa podmiotów gospodarczych

Jak wygląda współpraca przy bieżącej obsłudze przedsiębiorstwa?

Pierwszym krokiem jest ustalenie szczegółów współpracy i dostosowanie moich usług do indywidualnych potrzeb klienta. Po uzgodnieniu warunków zapewniam bieżącą pomoc prawną we wszelkich zagadnieniach, które pojawiają się w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorcy kontaktują się ze mną drogą mailową, telefonicznie lub osobiście przedstawiając swoje wątpliwości oraz problemy natury prawnej.

Korzyści ze współpracy z adwokatem przy bieżącej obsłudze firmy/ spółki

Nawiązanie współpracy gwarantuje stabilne, bezpieczne i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga specjalistycznej pomocy adwokata.

Obowiązujące normy są wyjątkowo skomplikowane tworząc cały szereg wątpliwości, a nawet zagrożeń, z którymi zmaga się każdy przedsiębiorca.

Moją rolą jest ochrona osób prowadzących działalność gospodarczą przed tymi zagrożeniami oraz niezwłoczne reagowanie w razie zaistnienia problemu.

Zakres bieżącej obsługi prawnej

W ramach współpracy z przedsiębiorcami w szczególności:

  • przygotowuję oraz opiniuję umowy, pisma i inne dokumenty
  • reprezentuję przedsiębiorców przed sądami, organami administracji publicznej, organami podatkowymi oraz innymi podmiotami
  • sporządzam dokumentację i doradzam w sprawach z zakresu prawa pracy
  • prowadzę w imieniu przedsiębiorców negocjacje i rozmowy z kontrahentami
  • sporządzam opinie prawne w przypadku skomplikowanych i rozbudowanych zagadnień prawnych
  • świadczę bieżące doradztwo prawne
  • zapewniam obsługę spółek prawa handlowego –między innymi: przygotowywanie uchwał, zmiany umowy spółki, sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW / Łódź / Adwokat Piotr Rymdejko