Dochodzenie odszkodowań

Firma ubezpieczeniowa lub sprawca szkody odmawia zapłaty, bądź zaniża należne odszkodowanie?

Taki scenariusz dotyka zdecydowaną większość poszkodowanych.

Do powszechnie występujących zdarzeń możemy zaliczyć:

  • wypadki samochodowe
  • ciężką choroba, uszkodzenia ciała, trwałe kalectwo
  • utratę możliwości zarobkowych
  • śmierć bliskich
  • utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mieni
  • błąd w sztuce medycznej
  • naruszenie dóbr osobistych

W trudnej sytuacji osobistej, szczególnie wymagającej znacznych nakładów finansowych niezbędna jest pomoc adwokata.

Nie można rezygnować z dochodzenia swoich praw i należnych środków finansowych od osób odpowiedzialnych za wyrządzone szkody.

Moją rolą jest pomoc poszkodowanym w nierównej walce z ubezpieczycielami i uzyskanie od nich odszkodowań i zadośćuczynień w odpowiedniej wysokości.

ODSZKODOWANIA - Adwokat Piotr Rymdejko / Łódź / Dobry prawnik