Reprezentacja przed sądami, organami administracji publicznej i organami podatkowymi

Otrzymany nakaz zapłaty, pozew, wyrok zaoczny, czy decyzja administracyjna to sytuacje, które mogą spotkać każdego.

W takim wypadku należy reagować jak najszybciej. Z chwilą otrzymania pisma, zaczyna biec termin, którego przekroczenie może rodzić nieodwracalne konsekwencje.

Brak odpowiedzi lub nie dotrzymanie terminu powoduje brak możliwości zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu lub organu.

Wykonanie takiego wyroku, nakazu lub decyzji może powodować przykładowo:

  • wszczęcie egzekucji przez komornika;
  • obowiązek rozbiórki wzniesionej budowli/budynku;
  • wykonanie kary pozbawienia wolności

Prowadzenie spraw przed sądami lub organami wymaga praktycznej znajomości przepisów, bez której łatwo jest przegrać dany spór.

Dzięki profesjonalnej pomocy adwokata szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy są zdecydowanie wyższe.

Zapewniam reprezentację prawną (zastępstwo prawne) w każdym stadium postępowania.

Reprezentuję swoich klientów:

  • w sposób kompleksowy – to znaczy: od etapu przedsądowego, przez postępowanie sądowe, aż do postępowania egzekucyjnego włącznie
  • w sposób jednorazowy (wpadkowy) – to jest: ograniczając się do sporządzenia przykładowo samego pozwu, apelacji czy też biorąc w imieniu klienta udział w konkretnych posiedzeniach sądów
REPREZENTACJA - Adwokat Piotr Rymdejko / Łódź / Zastępstwo prawne