Upadłość konsumencka

Upadłości i restrukturyzacje

Upadłość konsumencka daje realne szanse na całkowite oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Jest to kilkuetapowy proces, zmierzający do umorzenia długów. Jego rozpoczęcie inicjuje złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przygotowanie wniosku, wymaga zwrócenia uwagi na wiele pozornie nieistotnych czynników, które mogą się okazać kluczowe dla powodzenia całej procedury. 

Złożenie wniosku zawierającego błędy, niezupełnego spowoduje, że sąd umorzy Twoje postępowanie, a dodatkowo narażasz się na odpowiedzialność karną.

Trzeba mieć na uwadze również szereg konsekwencji, jakie powoduje ogłoszenie upadłości, w zależności konkretnej od sytuacji majątkowej.


PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

W swojej pracy pomagam konsumentom  już na etapie rozważania zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Na pierwszym spotkaniu ustalamy czy długi Klienta podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym, oraz jakie będą następstwa pozytywnego rozpoznania wniosku przez sąd.

Następnie zbieramy  dokumenty  oraz informacje niezbędne do przygotowywania wniosku. 

Mając bogate doświadczenie jako syndyk, sporządzę Twój wniosek rzetelnie i profesjonalnie


REPREZENTACJA PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

Dalszym etapem procedury zmierzającej do oddłużenia jest postępowanie po ogłoszeniu upadłości. Wskutek złożonego wniosku, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym powołuje syndyka. 

Syndyk ma za zadanie zlikwidować majątek konsumenta, zebrać informacje na temat jego aktualnej sytuacji majątkowej, rodzinnej i życiowej oraz złożyć do sądu projekt planu spłaty.

W toku tego postępowania doradzam swoim Klientom, przygotowuję ich do przesłuchania przez syndyka i reprezentuję na wyznaczanych przez sąd rozprawach.
Potrzebujesz pomocy?

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Upadłość konsumencka - Adwokat Rymdejko