Windykacja należności (ściganie długów)

Nierzetelny klient nie chce zapłacić?

Zapraszam do współpracy!

Pomagam klientom w procesie dochodzenia wierzytelności, począwszy od wezwania do zapłaty,  przez  postępowanie sądowe, aż do postępowania egzekucyjnego włącznie.

Współpraca z adwokatem jest niezbędna, gdyż nawet w wyniku popełnienia prostych błędów formalnych,  możemy utracić szansę na odzyskanie należnego długu.

Należy działać możliwie szybko, aby uniknąć przedawnienia naszej wierzytelności.

WINDYKACJA - Adwokat Piotr Rymdejko / Łódź / Ściąganie długów